PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM

Visi, Misi & Objektif

Program Yang Ditawarkan

OBJEKTIF 

Objektif penubuhan ADTEC Kulim adalah untuk mengeluarkan tenaga mahir dalam bidang teknologi tinggi yang berterusan disamping meningkatkan kualiti kemahiran tenaga mahir dalam sektor industri dan mewujudkan peluang untuk belia lepasan sekolah mendapatkan latihan kemahiran bagi membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan.

  

VISI 

Untuk menjadi institusi peneraju dalam membangunkan tenaga kerja yang berdaya saing.

  

MISI

Untuk mengeluarkan tenaga kerja yang berdaya saing.

_________________________________________________________________________________________