PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM
ms MS en EN

Piagam Pelanggan

Program Yang Ditawarkan

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN INSTITUT LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA BULAN JAN 2022 (PIAGAM PELANGGAN)

Bil.

Perkara

ADTEC KULIM

1

Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang di ILJTM selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum kursus bermula (Bahagian Pengurusan Latihan)

2

Memastikan pelajar-pelajar ILJTM disahkan layak dianugerahkan sijil/diploma dalam tempoh dua (2) bulan selepas tamat sesi latihan.

3

Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap. (Cawangan Kewangan)

4

Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklum balas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

5

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit