PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM
ms MS en EN

Bahagian / Unit

Program Yang Ditawarkan

 

Senarai Tugas Bahagian Pembangunan dan Penyelenggaraan Aset (BPPA) 2015

 • Penyelenggaraan bangunan & kemudahan asas
 • Urusan perolehan peralatan , bahan latihan dan perkhidmatan Institut
 • Mengurus keselamatan bangunan dan harta benda institut
 • Menyelaraskan cadangan pembangunan infrastruktur dan naiktaraf institute untuk RMK11.
 • Penyelenggaraan Aset dan Fizikal
 • Pengurusan stok , inventori dan asset institut
 • Mengurus proses pelupusan peralatan dan pelupusan Stor.
 • Menjalankan tugas – tugas dengan mematuhi prosedur kualiti (MS 9001:2008) serta mengamalkan 5S serta MQA.
 • Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh pegawai atasan dari masa ke semasa.

 

 1. Unit Pembangunan & Penyelenggaraan
 • Penyelenggaraan bangunan, elektrik & kemudahan asas (laporan Kew9)
 • Mengurus keselamatan bangunan dan hartabenda institute
 • Mengurus penyelenggaraan logi kumbahan
 • Urusan perolehan (pembelianterus, sebutharga) penyelenggaraan, kerja-kerja naiktaraf , peralatan , bahan latihan dan sebutharga perkhidmatan Institut
 • Menyelia kontraktor mencuci bangunan & Kawasan (Lanskap)
 • Mengurusankan pengurusan Stor (TPS – 5/2009)
 • Menguruskan pendaftaran kontraktor yang aktif 2015 – CIDB / PPK / MOF
 • Menjalankan tugas – tugas dengan mematuhi prosedur kualiti (MS 9001:2008) serta mengamalkan 5S.
 • Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh pegawai atasan dari masa ke semasa.

 

 1. Unit Pengurusan Aset
 • Pengurusan inventori dan asset institut (TPA – 7/2009)
 • Menyelaraskan serta menguruskan Sistem SPA (TPA 5/2007)
 • Mengurus proses pelupusan peralatan dan Bahan Kimia
 • Penyelenggaraan Peralatan / aset (laporan Kew9)
 • Penyelenggaraan sistem kebakaran & mendapatkan sijil akuan bomba
 • Urusan perolehan (pembelianterus, sebutharga) penyelenggaraan, kerja-kerjanaiktaraf , peralatan , bahan latihan dan sebutharga perkhidmatan Institut
 • Kontrak – kontrak perkhidmatan ( mencuci bangunan & Kawasan)
 • Menguruskan pendaftaran kontraktor yang aktif 2015 – CIDB / PPK / MOF
 • Menguruskan penyelengaraan untuk sistem telefon / PABX
 • Menjalankan tugas – tugas dengan mematuhi prosedurkualiti (MS 9001:2008) serta mengamalkan 5S.
 • Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh pegawai atasan dari masa ke semasa.