PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM
ms MS en EN

Bahagian / Unit

Program Yang Ditawarkan

Bahagian Pusat Sumber & Multimedia (BPSM)

Objektif

Merealisasikan objektif pusat latihan dengan menyediakan perkhidmatan sokongan dan kemudahan-kemudahan khususnya dalam bahagian komputer dan perpustakaan.

Ini termasuklah dalam penyediaan dan pengendalian latihan kepada semua kakitangan dan pelajar ADTEC Kulim dalam melahirkan tenaga kerja yang mahir dalam bidang Teknologi Maklumat bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seiring dengan perubahan teknologi semasa. Pusat sumber ADTEC Kulim terbahagi kepada tiga bahagian iaitu :-

·        Unit Perpustakaan

·        Unit ICT

·        Unit MCP

Fungsi

Antara tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan merangkumi aspek berikut:

1.     Peminjaman dan pemulangan bahan bacaan

2.     Bacaan Penerimaan bahan bacaan dari pembekal dan sumbangan

3.     Pengurusan dan perolehan bahan bacaan

4.     Kawalan sistem P.A di Dewan Besar & DKU

5.     Pengendalian dan Penyelenggaraan Infrastruktur dan Sistem ICT

6.     Operasi pemantauan dan penyelenggaraan peralatan ICT pejabat

7.     Operasi penyelenggaraan berjadual peralatan ICT pejabat