PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM
ms MS en EN

Bahagian / Unit

Program Yang Ditawarkan

Skop Tugas Bahagian Peperiksaan & Persijilan (BP&P)

 

Menguruskan  permohonan PENDAFTARAN SUBJEK & PERSIJILAN PELAJAR      

a)      Urusan pendaftaran Subjek/Modul/Mengulang/Menduduki Semula Peperiksaan dan merekodkan bagi tujuan semakan.

 • Terima dan sahkan borang BKT-07-01 yang lengkap dari Bengkel/Bahagian.
 •  Rekodkan semua borang bagi tujuan rujukan.

b)      Pendaftaran Calon Persijilan JTM

 • Terima maklumat pendaftaran Persijilan JTM (SPC- 01) yang lengkap dari pihak Bengkel/Bahagian.
 • Rekodkan maklumat  bagi tujuan rujukan dokumen persijilan dan kemukakan kepada BKT- JTM untuk laporan pendaftaran.

       (Maklumat SPC-01 adalah bagi pelajar- pelajar baru sahaja).

c)       Pendaftaran calon Persijilan Kemahiran Malaysia.

 • Melaksanakan pendaftaran melalui laman web JPK selepas sebulan pelajar mendaftar (eSKM).
 • Kemukakan lampiran Pendaftaran Calon SKM/DKM dan slip akuan pendaftaran kepada Unit Kewangan
 • Cetak lampiran pengesahan pendaftaran calon SKM/DKM dari laman web JPK dan edar ke setiap bahagian.

d)      TMS (diselaras oleh BPSM).

 • Melaksanakan pendaftaran  ‘seat maintenance’ bagi Subjek Umum.
 • Modul by intake/syllibus (key in maklumat subjek umum dari Sem 1 to Sem 6).

 

Menyelaras pelaksanaan PENILAIAN, PENGESAHAN dan PEPERIKSAAN AKHIR pelajar.

a)      Mengurus lawatan Naziran (Lawatan kali 1 dan terakhir- penyediaan SPC-07).

b)      Mengurus aktiviti  persediaan Peperiksaan Akhir seperti:

 • Penggubalan, penyediaan dan pemeriksaan soalan.

          -Melantik panel Penggubal Soalan di kalangan pensyarah setiap Bahagian/Bengkel.

          -Menyelaras dan melaksanakan bengkel penggubalan soalan peperiksaan akhir institut.

 • Menyelaras mesyuarat/sesi pengesahan soalan yang melibatan penggubal, penyemak dan pengesah/validasi serta penglibatan panel TAC.

c)       Melaksana proses Mencetak dan Menyimpan soalan.

 • Membuat proofreading bagi semua soalan.
 • Mencetak berdasarkan maklumat bilangan calon.
 • langkah keselamatan ke atas soalan yang disimpan (simpanan di dalam bilik kebal).
 • Mengedar soalan pada masa yang betul

d)      Pemantauan pelaksanaan peperiksaan akhir

 • Menyedia Laporan Ketua Pengawas Peperiksaan untuk makluman BKT-JTM

e)      Keputusan Peperiksaan Akhir

 • Pemantauan pelaksanaan CGPA:

            - Terima keputusan SPC- 02 (softcopy) dari pihak Bahagian/Bengkel.

            - Menjana keputusan ke dalam SPC-04/05/06.

            - Menyelaras Mesyuarat MJKPP bagi tujuan pengesahan keputusan.

            - Untuk Sistem CGPA Manual, maklumat  SPC-04/05/06 yang asal diserahkan kepada pelajar dan sesalinan kepada BPPL dan direkod.

 

Menguruskan proses PERSIJILAN dan PENGIKTIRAFAN pelajar.

a. Sijil JTM

 • Menyedia dan mengesahkan maklumat keputusan peperiksaan akhir pelajar untuk semakan pegawai Naziran seperti berikut:

             -  Maklumat SPC-02, SPC-03

             - Borang Keputusan Peperiksaan (SPC 04)

             - Borang Laporan Keputusan Akhir (SPC 05)

             - Borang Permohonan Pengeluaran Sijil (SPC 06)

             - Borang SPC- 07 (Untuk Tahap 1, 2 dan 3 sahaja)

 • Kemaskini laporan keputusan yang telah disahkan dalam Borang Maklumat Persijilan ILJTM (BKT-14-01).
 • Hantar dokumen (borang BK-T14-01), SPC-05, SPC-06,  dan Laporan Verifikasi Naziran ke BKT JTM (HQ).
 • Menyediakan transkrip akademik selepas keputusan MJPP-HQ disahkan.
 • Menerima sijil-sijil dari BKT-JTM dan  mengesahkan penerimaan menggunakan borang BK-T14-02.
 • Menyerahkan sijil kepada pelajar dengan pelajar membuat akaun penerimaan sijil menggunakan borang BK-T14-03 (semasa sesi Konvokesyen).

b. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM/DKM)

 • Mengurus lawatan Pegawai Pengesah Luar (PPL) bagi:

             - Verifikasi portfolio dan peperiksaan (pelajar sem 5).

             - Verifikasi pembentangan projek (pelajar Sem 5)

             - Menghantar surat dan senarai semak

             - Borang T1003

 • Semakan terhadap sijil yang diterima dan penyerahan kepada pelajar menggunakan borang perakuan penerimaan sijil SKM/DKM/DLKM (BKT-14-04).

 

 

Menguruskan KHIDMAT PAKAR LUAR

 • Menguruskan khidmat Pakar Penasihat (TAC) dalam pengesahan soalan peperiksaan yang telah digubal (senarai pakar dicadangkan oleh pihak Bahagian/Bengkel).
 • Menguruskan lawatan panel Pakar Industri untuk projek akhir pelajar.
 • Menguruskan dokumentasi dan tuntutan kewangan pakar yang terlibat.

 

Pengurusan KEWANGAN

 • Melaksana urusan LO pendaftaran calon SKM/DKM
 • Menyelaras bayaran urusan sewaan dan makan minum kursus/bengkel penggubalan soalan.
 • Tuntutan kewangan panel TAC
 • Tuntutan kewangan Pengajar Jemputan/Luar subjek umum
 • Penyediaan urusan makan minum bagi lawatan oleh pegawai luar seperti PPL , panel TAC (Pengesahan soalan), panel Pakar Industri (projek tahuan akhir) serta Naziran.