PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM

Arkib Berita 2018

Program Yang Ditawarkan

12 April 2018 - satu perbincangan program SLDN bersama syarikat SAM Aviatron Sdn Bhd telah diadakan bagi membincangakan keperluan serta perlaksanaan program. seramai 14 pegawai dari ADTEC Kulim terlibat dalam sesi perbincangan tersebut. Semoga program ini dapat dijalankan bagi membantu meningkatkan tahap kemahiran bagi pekerja di industri.