PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM
ms MS en EN

Piagam Pelanggan

Kami diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja terlatih dengan itu kami berjanji:

  • Menyediakan kemahiran latihan program yang bersesuaian dengan perkembangan teknologi serta mengeluarkan tenaga kerja yang kompeten, bermutu tinggi dan tinggi
  • Menyebarkan maklumat peluang latihan di ADTEC Kulim kepada masyarakat umum dan memproses semua permohonan dalam tempoh tiga bulan untuk kursus jangka panjang dan dua minggu untuk kursus jangka pendek
  • Memberi khidmat nasihat dan perundingan latihan kepada industri

Dalam menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kami, perkhidmatan yang cemerlang dan berhemah tinggi menjadi pegangan.

 

PIAGAM PELANGGAN INSTITUT LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA BULAN FEBUARI 2019 (PIAGAM PELANGGAN)

Bil.

Perkara

ADTEC KULIM

1

Menjelaskan semua tuntutan bil-bil dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

2

Mengesahkan penerimaan aduan dalam masa 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

3

Membayar elaun saku kepada murid yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.

4

Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam tempoh 2 minggu selepas mesyuarat akhir peperiksaan kecil dan persijilan.

5

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam masa 15 minit.