PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM
ms MS en EN

Piagam Pelanggan

Kami diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja terlatih dengan itu kami berjanji:

  • Menyediakan program latihan kemahiran yang bersesuaian dengan perkembangan teknologi serta mengeluarkan tenaga kerja yang kompeten, berkualiti dan berhemah tinggi
  • Menyebarkan maklumat peluang latihan di ADTEC Kulim kepada masyarakat umum dan memproses semua permohonan dalam tempoh tiga bulan bagi kursus jangka panjang dan dua minggu bagi kursus jangka pendek
  • Memberi khidmat nasihat dan perundingan latihan kepada industri

Dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kami, khidmat yang cemerlang dan berhemah tinggi adalah menjadi pegangan.

 

PIAGAM PELANGGAN INSTITUT LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA BULAN NOVEMBER 2019 (CLIENT CHARTER)

Bil.

Perkara

ADTEC KULIM

1

Menjelaskan semua  tuntutan bil-bil bayaran  dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen  lengkap.

2

Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

3

Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.

4

Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.

5

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.