PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM
ms MS en EN

Piagam Pelanggan

Kami diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja terlatih dengan itu kami berjanji:

  • Menyediakan latihan latihan program yang bersesuaian dengan pengembangan teknologi serta mengeluarkan tenaga kerja yang kompeten, bermutu tinggi dan tinggi
  • Menyebarkan maklumat peluang latihan di ADTEC Kulim kepada masyarakat umum dan memproses semua permohonan dalam masa tiga bulan untuk kursus jangka panjang dan dua minggu untuk kursus jangka pendek
  • Memberi khidmat nasihat dan perundingan latihan kepada industri

Dalam menjalankan tugas yang diamanahkan kepada kami, perkhidmatan yang cemerlang dan berhemah tinggi menjadi pegangan.

 

PIAGAM PELANGGAN INSTITUT LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA BULAN JUN 2020 (PIAGAM PELANGGAN)

Bil.

Perkara

ADTEC KULIM

1

Menjelaskan semua permintaan bil-bil dalam masa 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

2

Mengesahkan penerimaan aduan dalam masa 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam waktu 7 hari bekerja.

3

Membayar elaun saku kepada murid yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.

4

Mengedarkan slip keputusan pelajar pada setiap semester dalam jangka waktu 2 minggu waktu akhir akhir akhir kecil dan persijilan.

5

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam masa 15 minit.