PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM
ms MS en EN

Teknologi Telekomunikasi

 

Pengenalan

Program yang ditawarkan ialah Diploma Teknologi Kejuruteraan Telekomunikasi dan juga Diploma Teknologi Perindustrian Telekomunikasi. Kursus ini direkabentuk supaya dapat melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran dalam merekabentuk, mengendali dan mengurus sistem dan peralatan telekomunikasi. Kurikulum kursus ini mengandungi asas-asas sistem rangkaian telekomunikasi, PABX, sistem analog, digital dan penggunaan teknologi terkini iaitu tanpa wayar (wireless), fiber optik, Fiber to the home (FTTH), Voice over internet protocol (VoIP) dan penyelenggaraan rangkaian telekomunikasi. Kurikulum kursus ini juga dilengkapi dengan COCU Rangkaian Perhubungan Pelanggan (Wired Transmission Infrastructure) iaitu EE-321-3:2012 Pemasangan & penyelenggaraan infrastruktur penghantaran dan EE-321-4:2012 Pengurusan infrastruktur penghantaran serta COCU Perkhidmatan Fiber Optik - Telekomunikasi (Fiber Optic Services - Telecommunication) yang merangkumi COCU EE-324-3:2013 Pemasangan & Penyelenggaraan fiber optik - Telekomunikasi dan EE-324-4:2013 Pengurusan pemasangan & penyelenggaraan fiber optik - Telekomunikasi.

Pelbagai kaedah penyampaian pengajaran seperti kuliah, tutorial, pembelajaran berasaskan masalah, pembentangan lisan, amali, projek, e-pembelajaran, kerja lapangan, bengkel, seminar, perbincangan kumpulan, demonstrasi kaedah dan tugasan digunakan dalam proses pembelajaran. Di samping peperiksaan, kaedah-kaedah pengukuran lain seperti laporan projek, laporan amali, tesis dan pembentangan juga digunakan.

Jabatan mempunyai pensyarah yang berpengalaman dan kelayakan akademik di dalam bidang berkaitan. Terdapat sebilangan pensyarah yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang industri berkaitan sebelum mereka memasuki ADTEC Kulim sebagai kakitangan akademik.

 

Tempoh latihan:

3 tahun termasuk latihan industri.

Kursus yang ditawarkan:

  • Diploma Teknologi Kejuruteraan (DTK) Telekomunikasi
  • Diploma Teknologi Perindustrian (DTP) Telekomunikasi

 

Persijilan

1. Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektonik ditauliahkan oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM) yang diiktiraf oleh MQA.
2. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 EE-321-4:2012 Pengurus Infrastruktur Penghantaran ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

 

Kerjaya:

Para graduan berpeluang menjawat jawatan sebagai Pembantu Jurutera Telekomunikasi di sektor awam atau swasta seperti Telekom Malaysia,Maxis,Celcom,digi dan lain syarikat berkaitan industri telekomunikasi.