PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) KULIM
ms MS en EN

Teknologi Pembuatan (Perkakasan-Acuan)

Pengenalan

Program ini dilengkapkan dengan pengetahuan dan kemahiran serta sikap professional seorang pekerja mahir dalam merekabentuk, membina, mengurus operasi pembuatan alatan acuan suntikan plastik, mengujicuba, troubleshooting kecacatan produk plastik dan mengesahkan spesifikasi produk plastik yang dihasilkan menggunakan mesin suntikan plastik menggunakan peralatan metrologi termaju. 

Kurikulum program ini mengandungi pengoperasian peralatan pemesinan untuk pembuatan alatan acuan suntikan plastik yang menitikberatkan kejituan dan kepersissan tinggi. Antara pengoperasian mesin terlibat adalah pemesinan konvensional dan CNC meliputi mesin canai permukaan, mesin canai silinder, mesin canai CNC, mesin larik konvensional dan CNC, mesin kisar konvensional dan CNC, mesin EDM Die Sinking, mesin EDM wirecut di samping beberapa proses tambahan seperti rawatan haba, sand blasting, menggilap dan teknik-teknik ketukangan logam menggunakan tangan untuk kerja-kerja halus dengan nilai had terima kecil.

Turut dimasukkan di dalam kurikulum program ini meliputi kemahiran pengoperasian alatan-alatan pengukuran dan metrologi seperti Coordinate Measuring Machine, Surface Roughness Tester dan teknik-teknik analisa data pengukuran menggunakan pengiraan dan perisian seperti min, mod, median, bell curve, dan konsep pesampelan sekali atau berganda yang digunakan semasa proses pengesahan produk yang dihasilkan daripada alatan acuan suntikan plastik yang dibina

Rekabentuk alatan acuan suntikan plastik merupakan teras utama kurikulum yang diambil graduan dengan mereka berpeluang melaksanakan Projek Tahun Akhir untuk merekabentuk dan menghasilkan produk plastik dari alatan acuan suntikan plastik 3 plate mould dan 2 plate mould selain turut didedahkan kepada runnerless mould. Aplikasi perisian rekabentuk dan kejuruteraan terbantu komputer untuk rekabentuk dan pemesinan seperti Solidworks®, AutoCAD® dan juga CADCAM. Selain itu graduan juga didedahkan kepada pembuatan termaju seperti mesin Rapid Prototyping dan pencetak 3D. Graduan juga turut melakasanakan mould try out meliputi kemahiran penjajaran dan mould matching selain pengoperasian mesin suntikan plastik itu sendiri

Kursus yang ditawarkan:

 

 Kerjaya

Graduan program ini akan lebih dikenali sebagai Tool and Die specialist di alam pekerjaan. Para graduan berpeluang menjawat jawatan sebagai Pembantu Jurutera Peralatan di sektor awam atau swasta dengan syarikat berkaitan industri pembuatan. Selain berkemahiran di dalam bidang rekabentuk dan pembuatan alatan acuan suntikan plastik, graduan juga mampu memenuhi tuntutan kerjaya yang amat luas di dalam sektor pembuatan lainnya seperti Perekabentuk Produk, Perekabentuk alatan pembuatan (jigs and fixtures), Pembantu Jurutera Pemesinan CNC, Pemprogram CNC, Penyelia pembuatan, Perancang Pembuatan, Penyelenggara alatan pembuatan, Kawalan Kualiti dan sebagainya yang terlibat di dalam front-end Manufacturing Process.